Cari Nama Penyanyi Pakai Abjad
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Wednesday, 24 April 2013

Simatupang Sister - Makka Holongi Pargabus


Aha be, dia be
Na Lao sidohonnokku
Ndang na so holong
Rohakku tu ho
Ho do na lao
Manadikkon au
Hansit dope huhilala
Pambaenanmi na salelengon

***
Ise ma, hasian
Na so hansit rohana
Molo songon na
Binaenmon ito
Manang boha
Ndang lao mulak be
Unang harappon be ito
Mulak denggan, hubunganta i

Boan ma nasa roham hasian
Unang sai ro be ho ….
Ndang na lao mulak rohakku ito
Nang pe marsumpa ho

Olat nion ma jo,
Ndang sanggup au manganju ho ito
Ndang olo be au ito
Mangkaholongi pargabus


Download